Lapsen tarpeisiin perustuvaa perhehoitoa

Perhekoti tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa lapsille ja nuorille. 

Perhekodin tarjoama hoito ja kasvatus on yksilöllistä, lapsen tarpeista lähtevää huolenpitoa. Perhekodin perusarvoja ovat lapsuuden kunnioittaminen, kodinomaisuus, turvallinen kasvuympäristö, yksilöllisyys, rehellisyys,
luottamus sekä harrastuksiin ja ystävyyssuhteisiin tukeminen. 

Tavoitteena on turvata lapselle ja nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää sosiaalisia taitoja. Rajojen lisäksi perhekoti pitää tärkeänä avointa vuorovaikutusta, hyviä käytöstapoja ja aitoa välittämistä. Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan tasavertaisena perheenjäsenenä. Lapsia ja nuoria kannustetaan omatoimisuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa, ja heidän mielipiteitään kuunnellaan perhekodissa. Perhekoti tukee lapsen eheytymistä tarjoamalla korjaavia kokemuksia ja elämyksiä turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden avulla.


Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisiin keskusteluihin aikuisen kanssa.
Perhekodissa noudatetaan yhteisiä kodinsääntöjä, jotka on luotu yhdessä perhekoti lasten kanssa. Kodinsäännöt ovat kaikkien nähtävissä perhekodin yhteisellä ilmoitustaululla.

Harrastukset

Perhekoti on aktiivisesti mukana erilaisten liikuntamuotojen parissa. Luonto ja eläimet ovat tärkeä osa jokaisen perheenjäsenen elämää. Lasten harrastuksia tuetaan heidän oman kiinnostuksen pohjalta.

Käytämme runsaasti perhekodin lähellä sijaitsevan Tanhuvaaran urheiluopiston palveluja. 


Pihapiirissä onnistuvat monet motoriikkaa ja liikunnallisia taitoja tukevat toiminnot. Läheltä löytyvät esimerkiksi peliareena, koripallo- ja kiipeilytelineet sekä ratsastuskenttä.

Lasten biologiset vanhemmat ja muut yhteistyötahot

Toimimme tiiviissä yhteistyössä lasten biologisten vanhempien, sukulaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Perhekotivanhemmat pitävät yhteydenpitoa biologisiin vanhempiin tärkeänä. Olemmekin usein yhteydessä vanhempiin, ja he ovat tervetulleita vierailemaan perhekotiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös sosiaalitoimien, koulujen, terapeuttien, lääkäreiden ja muiden sosiaalialan ammattilaisten kanssa.

Henkilökunta

Tehtävälleen omistautunut henkilökunta on vahvasti mukana lasten jokapäiväisessä arjessa.

 

Perhekotiäiti Sanna Tuominen on työskennellyt yrityksessä 16 vuoden ajan. 41-vuotias Sanna on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Lisäksi hän on suorittanut lähihoitajatutkinnon (2007–2010), kiintymyssuhdekoulutuksen (2010–2011), yrittäjäkoulutuksen (2012–2013) sekä aistiyliherkkyyksiä käsittelevän SeMoCo-koulutuksen (2017). 


Perhekodin isä, 43-vuotias Tomi Tuominen, on koulutukseltaan merkonomi. Tomilla työkokemusta perhekoti isänä toimimisesta 11 vuotta. Tomi on suorittanut lääkehoidon ja suorittanut ensiapukurssin. SeMoCo-koulutus vuonna 2017.

Perhekodissa työskentelee kolme ulkopuolista työntekijää perhekoti vanhempien lisäksi.

 

Perhekodin kokoaikainen työntekijä on Taina Kokkonen, jolla on alalta 31 vuoden työkokemus. Taina on ammattinimikkeeltään perhepäivähoitaja ja on käynyt siihen kuuluvan koulutuksen. Taina opiskelee tällä hetkellä työn ohessa lasten ja nuorten ohjaajan ammattitutkintoa, valmistuminen syksyllä 2022.Taina on työskennellyt muun muassa päiväkodissa, yksityisenä ja kunnallisena perhepäivähoitajana sekä SOS-lapsikylän lomittajana. Muksumäessä Taina on työskennellyt vuodesta 2015. Hanna Kokkonen opiskelee lasten ja nuorten ohjaajaksi oppisopimuksella perhekodilla. Valmistuminen jouluna 2022. Niko Tuominen valmistunut lähihoitajaksi jouluna 2019. 

 

Kaikki työntekijät ovat suorittaneet ensiapu- ja lääkehoitokoulutuksen ja päivittää sitä tarvittaessa.

Koti ja ympäristö