Mukavaa ja luonnonläheistä perhekotielämää

PERHEHOITO

Perhekoti tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa lapsille ja nuorille. 

Perhekodin tarjoama hoito- ja kasvatus on yksilöllistä lapsen tarpeista lähtevää huolenpitoa. Perhekodissa perusarvoja ovat lapsuuden kunnioittaminen, kodinomaisuus, turvallinen kasvuympäristö, yksilöllisyys, rehellisyys, luottamus ja harrastuksiin ja ystävyssuhteisiin tukeminen.

Tavoitteena on turvata lapselle ja nuorelle tasapainoinen kasvu- ja kehitys, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää sosiaalisia taitoja.

Rajojen lisäksi perhekoti pitää tärkeänä avointa vuorovaikutusta, hyviä käytöstapoja ja aitoa välittämistä. Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan tasavertaisena perheenjäsenenä. Lapsia ja nuoria kannustetaan omatoimisuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi, heitä koskevissa asioissa ja heidän mielipiteitään kuullaan perhekodissa. Perhekoti tukee lapsen eheytymistä tarjoamalla korjaavia kokemuksia ja elämyksiä turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden avulla.

Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus kahdenkeskeisille keskusteluille aikuisen kanssa.

Perhekodissa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Pelisäännöt kaikille nähtävissä perhekodin yhteisellä ilmoitustaululla. 

HARRASTUKSET

Perhekoti on mukana aktiivisesti erilaisten liikuntamuotojen parissa. Luonto ja eläimet ovat tärkeä osa jokaisen perheenjäsenen elämää. Lasten harrastuksia tuetaan heidän oman kiinnostuksen pohjalta.

Käytämme Tanhuvaaran urheiluopiston palveluja paljon, Tanhuvaara sijaitsee lähellä perhekotia.

Pihapiirissä on erilaisia aktiviteettejä tukemaan motoriikkaa ja liikunnallisia taitoja. Peliareena, koripallo, kiipeilyteline, ratsastuskenttä jne.

LASTEN BIOLOGISET VANHEMMAT JA MUUT YHTEISTYÖTAHOT

Toimimme tiiviissä yhteistyössä lasten biologisten vanhempien, sukulaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Perhekoti vanhemmat näkee tärkeäksi yhteydenpidon biologisiin vanhempiin. Olemme yhteydessä vanhempiin usein. Vanhemmat ovat tervetulleita vierailemaan perhekotiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimien, koulujen, terapeuttien, lääkäreiden ja muiden sosiaalialan ammattilaisten kanssa.

 

HENKILÖKUNTA

Tehtäväänsä sitoutunut henkilökunta on mukana lasten jokapäiväisessä arjessa.

Perhekoti äiti Sanna Tuominen on työskennellyt yrityksessä 14 vuoden ajan.

38-vuotias Sanna on koulutukseltaan Sosionomi (AMK). Lisäksi hän on suorittanut lähihoitaja tutkinnon 2007-2010, kiintymyssuhdekoulutuksen 2010-2011 ja yrittäjäkoulutuksen 2012-2013. Semoco- koulutus 2017 (aistiyliherkkyydet).

Perhekodin isä 40- vuotias Tomi Tuominen on koulutukseltaan merkonomi ja suorittaa tällä hetkellä lähihoitajan tutkintoa Savonlinnassa. Tomi on suorittanut Semoco- koulutuksen 2017. 

Perhekodissa työskentelee tällä hetkellä yksi ulkopuolinen kokoaikainen työntekijä ja kesällä kaksi osa-aikaista vapaa-ajan ohjaajaa.

Perhekodin työntekijä: Taina Kokkonen, hänellä on 31 vuoden työkokemus alalta. Taina on ammattinimikkeeltään perhepäivähoitaja ja käynyt siihen kuuluvan koulutuksen. Taina on työskennellyt mm. päiväkodissa, perhepäivähoitajana yksityisenä ja kunnallisena perhepäivähoitajana ja toiminut lomittajana SOS- lapsikylässä. Taina on työskennellyt Muksumäessä vuodesta 2015. 


Perhekoti vanhemmat ja työntekijä(t) osallistuvat työnohjaukseen kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan useammin.

Kaikilla työntekijöillä on suoritettuna ensiapu koulutus ja lääkehoito.


Ota yhteyttä!